A Bizottság 1315/2007/EK rendelete ( 2007. november 8. ) a légi forgalom szervezésében ellátandó repülésbiztonsági felügyeletről és a 2096/2005/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)