Javaslat az Európai parlament és a Tanács rendelete a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (átdolgozás) {SEC(2007)635} {SEC(2007)636}