TITJUR Kronberger kontra Parlament A Bíróság elnökének 2009. május 19-i végzése. # Hans Kronberger kontra Európai Parlament. # Ideiglenes intézkedés iránti kérelem - Az alapügyben benyújtott kereset elfogadhatatlansága. # C-349/08 P-R. sz. ügy