Írásbeli kérdés P-5782/09 előterjesztette: Pascal Canfin (Verts/ALE) a Tanácshoz. Az érdekelt felekkel a 2010 utáni lisszaboni stratégiáról folytatott konzultáció