Írásbeli kérdés E-1593/09 előterjesztette: Cristiana Muscardini (UEN) a Bizottsághoz. Az elektronikai berendezések hulladékainak illegális ártalmatlanítása