Írásbeli kérdés E-5773/06 előterjesztette: Glenis Willmott (PSE) a Bizottsághoz. A 6. kutatási keretprogram támogatási eszközei