/* */

Kirjallinen kysymys E-1643/04 esittäjä(t): Charles Tannock (PPE-DE) komissiolle. Uskonnollisten vähemmistöjen suojelu Egyptissä