2008/26/EK: A Bizottság határozata ( 2007. november 13. ) a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a pannon bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2007) 5404. számú dokumentummal történt)