Írásbeli kérdés E-5979/09 előterjesztette: Ingeborg Gräßle (PPE) a Bizottsághoz. A klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban a 7. keretprogram keretében felmerült finanszírozási problémák