Javaslat a Tanács rendelete a közös halászati politika irányításához szükséges adatok begyűjtésére és kezelésére vonatkozó közösségi keret létrehozataláról szóló 1543/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról