Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5197 — HP/EDS) EMPs kohaldatav tekst