Helyesbítés a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus eszköz létrehozásáról szóló, 2002. február 18-i 332/2002/EK tanácsi rendelethez ( HL L 53., 2002.2.23. ) (Magyar nyelvű különkiadás 10. fejezet, 03. kötet, 81. o.)