2007/585/EK: A Tanács határozata ( 2007. július 10. ) az Európai Közösség és Izrael Állam között létrejött, a tudományos és műszaki együttműködésre vonatkozó megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról# Megállapodás az Európai Közösség és Izrael Állam közötti tudományos és műszaki együttműködésről# Záróokmány