Az EFTA Felügyeleti Hatóság közleménye az EGT-megállapodás VII. mellékletének 18. pontjában említett jogszabály (az építészmérnöki oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, valamint a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló, 1985. június 10-i 85/384/EGK tanácsi irányelv) 7. cikke értelmében – A melléklet változása Norvégia tekintetében