A Bizottság 1227/1999/EK rendelete ( 1999. május 28. ) a biztosítási szolgáltatási statisztikai adatok továbbításának technikai formátumáról (EGT vonatkozású szöveg)