/* */

Írásbeli kérdés E-2528/07 előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Differenciált fogyasztói árindex