Írásbeli kérdés E-3880/09 előterjesztette: Anna Rosbach (PPE) a Bizottsághoz. A tengeri biztonságra vonatkozó uniós jogszabályok