Az Európai Parlament 2007. március 29-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében való közösségi részvételről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS))