Дело C-275/19: Решение на Съда (девети състав) от 22 октомври 2020 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal de Justiça — Португалия) — Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Преюдициално запитване — Процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти и на правилата относно услугите на информационното общество — Понятие „технически регламент“ — Задължение на държавите членки да уведомяват Европейската комисия за всеки проект на технически регламент — Непротивопоставимост спрямо частноправни субекти на техническия регламент, за който не е направено уведомление — Неприложимост спрямо доставчици на услуги)