A Bizottság határozata ( 2009. szeptember 28. ) a jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások listájának összeállításáról, a Bizottság állat-egészségügyi szakértői által végzett ellenőrzésekre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról és a TRACES állat-egészségügyi egységeinek meghatározásáról (az értesítés a C(2009) 7030. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg) (2009/821/EK)