Írásbeli kérdés E-5966/07 előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE), Michael Cashman (PSE), Marco Cappato (ALDE) és John Bowis (PPE-DE) a Bizottsághoz. Egy iráni származású férfi menedékkérelme Görögországban