2009/440/EK: A Tanács határozata ( 2009. május 25. ) a Régiók Bizottsága négy finn tagjának és két finn póttagjának kinevezéséről