Kohtuasi T-173/08: 13. mail 2008 esitatud hagi — Messe Düsseldorf GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Canon Communications (MEDTEC)