Υπόθεση T-173/08: Προσφυγή της 13ης Μαΐου 2008 — Messe Düsseldorf κατά ΓΕΕΑ — Canon Communications (MEDTEC)