Písomná otázka E-002255/11 Elizabeth Lynne (ALDE) Komisii. Mŕtvy uhol ťažkých úžitkových vozidiel