Írásbeli kérdés P-1115/07 előterjesztette: Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Kötelezettség az ILO alapvető egyezményeinek tiszteletben tartására a jövőbeli kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban