Írásbeli kérdés E-1577/08 előterjesztette: Jim Higgins (PPE-DE) a Bizottsághoz. Bizottsági vizsgálat