Írásbeli kérdés E-5588/09 előterjesztette: Sergio Berlato (PPE) a Bizottsághoz. A nyilvános tengeri fürdőhelyek koncesszióinak problematikája