2008/353/EK: A Bizottság határozata ( 2008. április 29.) a ciflufenamid, a FEN 560 és a flonikamid új hatóanyagokra vonatkozó ideiglenes engedélyek tagállamok által történő meghosszabbításának engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 1644. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)