Skedar ta’ smigħ tal-eżami ġenerali Il-Każ Nru 05 KO.2016.672 2020/C 226/09