Az Európai Parlament és a Tanács 2009/80/EK irányelve ( 2009. július 13.) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kezelőszerveinek, ellenőrző és visszajelző lámpáinak jelöléséről (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg)