A Bizottság 1089/2008/EK rendelete ( 2008. november 5. ) a Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel a cukorágazatra vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 1832/2006/EK rendelet módosításáról