Írásbeli kérdés P-6683/08 előterjesztette: Erik Meijer (GUE/NGL) a Bizottsághoz. A műsorszórásról szóló 2001. évi közlemény javasolt felülvizsgálatával kapcsolatos válaszadásra kitűzött határidőnek a 2009. március 5-én tartandó konzultáció lefolytatásáig történő meghosszabbítására vonatkozó kérelem