Írásbeli kérdés E-3234/07 előterjesztette: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) a Bizottsághoz. Gyermekmunka Albániában