2008/876/EK: A Bizottság határozata ( 2008. november 6.) a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférésre feljogosított kutatókat foglalkoztató szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló 2004/452/EK bizottsági határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 6431. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)