X BV TITJUR Mengozzi főtanácsnok indítványa, az ismertetés napja: 2009. március 5. # Inspecteur van de Belastingdienst kontra X BV. # Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Gerechtshof te Amsterdam - Hollandia. # Versenypolitika - EK 81. és EK 82. cikk - Az 1/2003/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdése - A Bizottság által előterjesztett írásbeli észrevételek - Bizottsági határozat által kiszabott bírság adóköteles voltára vonatkozó nemzeti jogvita. # C-429/07. sz. ügy