Írásbeli kérdés E-0226/08 előterjesztette: Bart Staes (Verts/ALE) a Bizottsághoz. A határ menti vasútforgalom költsége