Az Európai Parlament 2007. november 13-i jogalkotási állásfoglalása az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0119 - C6-0131/2007 - 2007/0043(CNS))