A 2003/87/EK irányelv módosítása: a repülési tevékenységnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerébe történő bevétele ***II Az Európai Parlament 2008. július 8-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében (5058/3/2008 – C6-0177/2008 – 2006/0304(COD))#P6_TC2-COD(2006)0304 Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2008. július 8-án került elfogadásra a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló 2008/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel