Írásbeli kérdés P-2847/07 előterjesztette: Christine De Veyrac (PPE-DE) a Bizottsághoz. Postai szolgáltatások liberalizálása – versenyszabályok