Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ***I Az Európai Parlament 2008. június. 17-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 460/2004/EK rendeletnek az ügynökség megbízatási ideje tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0861 – C6-0003/2008 – 2007/0291(COD))#P6_TC1-COD(2007)0291 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2008. június 17-én került elfogadásra az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 460/2004/EK rendeletnek a szerv megbízatási ideje tekintetében történő módosításáról szóló …/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel