Helyesbítés az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2009. január 26-i 77/2009/EK bizottsági rendelethez ( HL L 23., 2009.1.27. )