Javaslat: az Európai parlament és a Tanács rendelete a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról {SEC(2008) 92} {SEC(2008) 93} {SEC(2008) 94} {SEC(2008) 95}