C-65/09. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2009. február 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gebr. Weber GmbH kontra Jürgen Wittmer