Írásbeli kérdés P-1000/09 előterjesztette: Emmanouil Angelakas (PPE-DE) a Bizottsághoz. Gazdasági válság – pénzügyi segélyprogramok a kis- és középvállalkozások és a bankrendszer számára