A Bizottság 745/2004/EK rendelete (2004. április 16.) a személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozatalára tekintettel intézkedések megállapításáról (EGT vonatkozású szöveg)