Raport intermediar al Comisiei către Parlamentul european şi Consiliu privind progresele realizate în Bulgaria în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare