Komisijos tarpinė ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Bulgarijos pažangos pagal bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmą