2012/196/EK: A Tanács határozata ( 2009. július 13. ) az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteit létrehozó átmeneti megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról