Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Tyskland - afskedigelser Europa-Parlamentets beslutning af 9. marts 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2010)0007 - C7-0011/2010 - 2010/0005(BUD))